Vi utfører forskjellige oppgaver knyttet til rørledningen og dens bygging. Rørledningen omfatter rør eller rørsystemer, rør av pumper-kompressorer, armering, ekspansjonsforbindelser, fleksible rør, eller, når det er nødvendig, andre deler av trykkrørsystemer.

Det lages et trykksystem som består av rør og ment for transport av flytende materialer. Vi også installerer rørsystemer for innsamling og avledning av avløpsvann som vanligvis ikke er trykkbaserte.

I samsvar med kundens bestillinger installerer vi følgende typer rør: vannledning, oljerørledning, gassrørledning, vannbaserte sentralvarmesystemer, rørledninger i sykehus for medisinske gasser (oksygen og bedøvende gass).