Vi produserer en rekke metallprodukter i henhold til den enkelte kundens behov. Vi utfører sliping, drilling, skru- og valsearbeid, kutting, sveising, herding, polering (flat og rund) og andre arbeider knyttet til produsering av metallprodukter.

Vi lager både standard og ikke-standard, både dekorative og industrielle metallprodukter. Vi bruker meget moderne teknologier og et innovativt produksjonssystem, og derfor kan sikrer vi kvalitet.

Etter kundens krav kan vi installere ferdige metallprodukter.