Atliekame įvairius darbus, susijusius su vamzdynu ir jo tiesimu. Vamzdynui priskiriami vamzdžiai ar jų sistema, siurblių - kompresorių vamzdžiai, armatūra, kompensacinės jungtys, lankstieji vamzdžiai arba, kai būtina, kitos slėginių įrenginių dalys.

Sukuriama slėginė sistema sudaryta iš vamzdžių ir papildomų įrengimų, skirta takioms medžiagoms gabenti. Taip pat montuojame nuotekų surinkimo ir nukreipimo vamzdžių sistemas, kurios paprastai nebūna slėginės.

Vamzdynų tipai, kuriuos montuojame pagal klientų užsakymus:

  • Vandentiekis;
  • Naftotiekis;
  • Dujotiekis;
  • Vandeninės centrinio šildymo sistemos;
  • Medicininių dujų (anestezinių dujų ir deguonies) vamzdynai ligoninėse.